Lokala Regler – Östra Göinge Golfklubb

Lokala Regler

Lokala Regler – Östra Göinge Golfklubb 2024

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1,handicap- reglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor: LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se R&A app Regler för golfspel. Committee Procedures Kap 8 eller Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler. PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel). 1. Out of bounds (Regel 18.2) Out of bounds defineras av vita pinnar. 2. Pliktområden (Regel 17) a) Om det inte är känt eller så gott som säkert att en spelares boll är i pliktområdet kort om green på Hål 1 får spelaren spela en provisorisk boll enligt Regel 18.3 som har ändrats på detta sätt: När spelaren spelar den provisoriska bollen får spelaren välja lättnadsalternativ se Regel 17.1d. För att avgöra när den provisoriska bollen blir spelarens boll i spel eller om den måste eller får överges gäller Regel 18.3c med undantag för att: • När den ursprungliga bollen hittas i pliktområde inom tre minuters söktid. Får spelaren välja att antingen: - Fortsätta att spela den ursprungliga bollen som den ligger i pliktområdet och i så fall får den provisoriska bollen inte spelas, eller - Fortsätta att spela den provisoriska bollen och då får inte den ursprungliga bollen spelas. • När den ursprungliga bollen inte hittas inom tre minuters söktid eller om det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområde blir den provisoriska bollen spelarens boll i spel. b) Denna lokala regel tillåter spelaren att använda en dropzon som ett extra lättnadsalternativ när: • Om en spelares boll är i pliktområdet bakom green på Hål 14, eller till höger på Hål 15, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att bollen blev liggande i pliktområdet. Har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med 1 slags plikt: • Ta lättnad enligt ett av alternativen i Regel 17.1d , eller • som ett extra alternativ, ta lättnad genom att droppa en boll i och spela den från den närmaste droppzonen. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel14.3. 3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål a) Mark under arbete (MUA) 1. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete. 2. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete. 3. MUA-områden varifrån spel är förbjudet (spelförbudszon) identifieras av blå/vita pinnar. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1.f 4. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet 5. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden. b) Oflyttbara tillverkade föremål 1. Avståndsmarkeringar som anger avståndet till greenens mitt 2. Nätet på Hål 9 Lättnad utan plikt får tas enligt Regel 16.1b. c) Integrerade föremål på banan 1. Stora stenen på fairway på Hål 5 2. Stengärdesgårdar Ingen lättnad utan plikt enligt Regel 16.1. 4. Scorekortsansvar 1. Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt: Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag). Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond. Beslutade av Östra Göinge GK:s styrelse 2024

Gillar du kakor?

För att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats placerar vi ovanligt vanliga cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår